Trekammarbrunnar - fakta och priser

Vi ger dig verktygen för att få en effektiv och prisvärd installation av trekammarbrunn

Trekammarbrunnar - pris, fakta och regler

Denna sajt ger dig kort och koncis information för dig som funderar på att anlägga enskilt avlopp genom trekammarbrunn, slamavskiljare, kopplad till en infiltrationsanläggning (markbädd). Syftet är att ge dig en överblick samt ge dig kunskapen att kunna ta kontakt och diskussion med hantverkarna som utför markarbeten och anlägger din trekammarbrunn.

Viktig uppdatering 12/3 2013: Läs om kommunala regler för tömning av trekammarbrunn.

Börja gärna med korta fakta om trekammarbrunnar för att få ett hum om vad denna teknik innebär och går ut på.

På sidan slamavskiljare berättar vi mer om den funktion som gör att trekammarbrunnen "delar upp" grova partiklar från vattnet.

Vi berättar mer om infiltration, alltså reningsprocessen som gör att vattnet inte skadar grundvattnet.

Under kostnad förklarar vi vad en ungefärlig prisnivå är för att anlägg trekammarbrunn med infiltration. Pris trekammarbrunn är en viktig faktor och det är alltid klokt att jämföra olika aktörer och installatörer för att få till den bästa affären för dig.

Du kan också kika på sidan regler för information om vad du behöver förhålla dig till, dessutom får du exempel på hur en kommuns regler för enskilt avlopp kan se ut. Detta kan vara bra när du ber om offerter för att gräva trekammarbrunn (länk till offerttjänst med certifierade trekammarbrunnsentreprenörer).

Till sist ger vi dig en kort överblick av vad som gäller för antal kubikmeter trekammarbrunn.

Är du intresserad av andra typer av markjobb utöver trekammarbrunnar rekommenderas sajten Markarbeten.

Enskilt avlopp

Ungefär tio procent av hushållen i Sverige har så kallat enskilt avlopp. Dessa tio procent är de verkliga skurkarna i dramat. De släpper nämligen ut lika mycket övergödande ämnen som de resterande hushållen gör tillsammans. Orsaken är att de enskilda avloppen ofta är mycket dåliga, till skillnad mot de kommunala avloppen som de andra 90 procenten av de svenska hushållen är anslutna till. En trekammarbrunn kan vara lösningen på avloppsprobemen för många hushåll.

En konsekvens av ett dåligt avlopp är att man riskerar att förorena grundvattnet och därmed dricksvattnet. Ett dåligt avlopp leder också till att ytvattnet blir förorenat med förhöjda halter av närsalter vilket i sin tur ökar risken för övergödning och algblomning.

Får man in orenat avloppsvatten i sin dricksvattenbrunn räcker det med ytterst små mängder för att man ska bli sjuk. Rinner det ut orenat avloppsvatten i en badsjö kan smittan sprida sig den vägen till alla människor som badar där. En korrekt installerad trekammarbrunn med tillhörande infiltration kan vara lösningen på dina avloppsproblem.

Anlägga trekammarbrunn

Oftast anläggs trekammarbrunnen i betong, som sedan kopplas till exempelvis en markbädd. Hör med din hantverkare om vilken typ av brunn de rekommenderar för just dina behov.

Stavning (3-kammarbrunn)

När man söker information om trekammarbrunnar så är det vanligt att stöta på stavningen "3-kammarbrunn", detta är inget ovanligt ochär helt enkelt två stavningar av samma ord. Ska man vara petig så är dock "trekammarbrunn" den korrekta stavningen.

Vill du jämföra priser på uppdrag relaterade till trekammarbrunnar?

Fyll i detta kostnadsfria formulär - upp till fem lokala entreprenörer kontaktar dig med offert!